Privacyverklaring

De website “IBPManager.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door ICTotaal.
 

ICTotaal

ICTotaal is statutair gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie Zuid-Holland onder nummer 73061042.
 

Privacybeleid

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

ICTotaal garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening op deze site legt ICTotaal de volgende gegevens vast:

  • naam en e-mailadres van de geregistreerde gebruiker.
  • naam en e-mailadres van contactpersonen.

ICTotaal gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de afgesloten AVG- en/of IBP-dienstverleningsovereenkomst. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
 

Privacybeleid andere websites

In de tooling op deze website zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.
 

Hebt u vragen over deze privacyverklaring?

Stuur dan een e-mail naar info@ictotaal.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.
 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

 

Datalek melden?

Maak gebruik van ons meldformulier.